Redactie: Extra Kerstuitkering voor alle AOV-gerechtigden

Het Ministerie van Sociale Zaken en Volkshuisvesting (Sozavo) maakt bekend dat, door de Regering Bouterse/Adhin het volgende besluit is genomen:

Alle personen die in aanmerking komen voor de Algemene Oudedagsvoorziening (AOV) in de maand december 2016, krijgen een eenmalige uitkering van Srd. 100,= (honderd Surinaamse dollars).
Deze AOV-gerechtigden die maandelijks een bedrag van Srd. 525,= (Vijfhonderd en vijf en twintig Surinaamse dollars) ontvangen, zullen hierdoor in de maand december 2016 Srd. 625,= (Zeshonderd en vijf en twintig Surinaamse dollars) ontvangen.

Dit besluit is genomen vanwege het wegvallen van het evenement Bigisma Dey, welke jaarlijks voor de zestigplussers werd georganiseerd. Door iedere AOV -gerechtigde in aanmerking te laten komen voor deze eenmalige uitkering, vindt het ministerie van Sozavo dat hierdoor de doelrealisatie maximaal wordt bereikt.

Voor nadere informatie voor de media kan er contact worden gemaakt met de directie van het Algemeen Oudedags
Voorzieningsfonds.

Naam: Mv. Anushka Gopalrai,
Telefoonnummers: 471471/470772
Bron: Ministerie van Sociale Zaken & Volkshuisvesting**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis