Overleden – Florence Banel

Overleden

Florence Julienne Banel

En ik hoorde een stem uit de hemel zeggen:
Schrijf, zalig de doden, die in de Here sterven, van nu aan.
Ja, zegt de Geest, dat zij rusten van hun moeiten,
want hun werken volgen hen na.
Openbaring 14:13

Met diepleedwezen maken wij bekend dat van ons is heengegaan op Zaterdag 15 oktober 2016 onze innig geliefde moeder, grootmoeder en overgrootmoeder op de gezegende leeftijd van 76 jaar.

Florence Julienne Banel

Ze was beter bekend als ” Zus, Tante Zus en Oma Zus.
Geboren: 11 maart 1940
Overleden: 15 oktober 2016

Op Maandag 17 oktober 2016 van 17:00 – 18:30 zal er gelegenheid zijn tot het nemen van afscheid aan de Fred Roeskestraat 91, 1076 EC, Amsterdam (Uitvaartcentrum Zuid)

Vrijdag 21 oktober zal de ter aarde bestelling plaatsvinden op de begraafplaats
Hodi Mihi Cras Tibi aan de dr. Sophie Redmondstraat, Paramaribo.

Rust zacht lieve Mama, Oma en Afo

Namens de kinderen, kleinkinderen en achterkleinkind:
Judith Danning-de Getrouwe, man, kinderen en kleinkind.
Mike de Getrouwe en kinderen.

Florence Julienne Banel
Geboren 11-3-1940
Overleden op 15-10-2016:
Begraafplaats/crematorium
Hodi Mihi Cras Tibi
Paramribo
**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar familienieuws.com@gmail.com en wij publiceren het gratis