Update!! Redactie: 12 maanden cel geëist tegen Diego O.

Update: “Niet de verdachte, maar het slachtoffer is een gediplomeerde leugenaar.” Dit zei advocaat Maureen Nibte dinsdag bij haar pleidooi van de verdachte Diego O, medewerker op het kabinet van de president. Hem wordt verweten zijn ex-partner Daniëlle Y., , met wie hij een kind heeft, op 15 april 2016 zodanig te hebben geschopt dat ze een kniefractuur opliep. De verdachte riskeert een celstraf van twaalf maanden, waarvan twee voorwaardelijk.
Nibte voerde aan dat op diverse momenten uit de verklaringen en het bewijsmateriaal is gebleken dat het slachtoffer leugenachtige verklaringen heeft afgelegd om Diego in problemen te brengen. Zo heeft het slachtoffer in eerder stadium aangegeven dat Diego haar die bewuste dag had gebeld. Echter bleek al gauw dat juist zij hem zeker 14 keren had gebeld en tientallen sms-berichten met scheldkanonnades had toegestuurd. In deze berichten heeft Danielle de verdachte Diego ervan beschuldigd een seksuele relatie te hebben met haar moeder.

De tirannie was volgens de advocaat zo erg dat Daniëlle zelf naar de werkplek van de verdachte was getogen om rekenschap te vragen. Toen de verdachte, die op dat moment buiten de stad was voor werkzaamheden, dit van zijn collega’s vernam, besloot hij de volgende dag het slachtoffer te vragen om samen met hem naar de moeder te rijden om de zaken op te helderen. Nibte zei verder dat de echte ruzie in het voertuig begon, waarna het slachtoffer een mes uit haar tas tevoorschijn haalde en dit op de keel van Diego plaatste. Diego was hierdoor genoodzaakt te stoppen om haar te laten uitstappen.

“Het slachtoffer heeft meerdere malen de gelegenheid gehad om uit te stappen, maar zij weigerde”, zei de advocaat. Volgens Diego waren zij beiden reeds uit het voertuig gestapt en probeerde hij haar na een woordenwisseling vast te grijpen. Dit is toen Danielle zich omkeerde en als gevolg van een verkeerde beweging zwaar op haar knieën kwam te vallen. Volgens de verdachte zou het gewicht van het slachtoffer een rol hier hebben gespeeld. Het slachtoffer verklaarde eerder dat zij door de verdachte was bedreigd met een vuistvuurwapen. De advocaat vond dat er geen enkel bewijs was daartoe.
Nibte gaf aan dat zij verbaasd was te vernemen dat het OM in feite op geen enkel moment uit zichzelf vervolgacties heeft ondernomen tegen Diego nadat deze zaak bij de politie was beland en hij werd aangehouden. Toen zij op grond van artikel 54a van het Wetboek van Strafvordering de invrijheidstelling van haar cliënt had gevraagd, wat door de rechter-commissaris werd gehonoreerd, ging het OM niet in beroep. Pas toen het slachtoffer enige tijd na de invrijheidstelling van de verdachte een brief bij het parket had gedeponeerd en aandacht vroeg voor deze zaak, kwam de vervolging in actie. “Je gaat als OM niet in beroep tegen de invrijheidstelling bij de rechter-commissaris, dagvaardt de verdachte niet en komt pas met een zaak nadat het slachtoffer heeft geprotesteerd. Om nu te komen met een dergelijke strafeis is gewoon absurd”, stelde de advocaat.
Openbare aanklager Rayshree Koendan gaf in haar repliek aan dat het OM zich wel aan de in de wet vastgestelde regels heeft gehouden door Diego een maand na zijn invrijheidstelling te dagvaarden. Zij verwees naar de vervolgingsmonopolie van het OM en het feit dat er extra tijd nodig is om dossiers in orde te maken en om een zittingsdatum te prikken.

In zijn laatste woord gaf Diego aan dat hij alles overlaat aan God voor wat betreft de einduitspraak van deze zaak. “Laat God Zijn wil geschieden”, aldus de verdachte. Op 16 december komt een uitspraak.
Bron: DBS


 

Het Openbaar Ministerie (OM) heeft dinsdag een celstraf van twaalf maanden, waarvan twee voorwaardelijk geëist tegen Diego O. Hem wordt verweten zijn ex-partner Daniëlle Y. in april dit jaar zodanig te hebben geschopt dat ze een kniefractuur opliep. Officier van Justitie R. Koendoen, put het bewijs onder andere uit de verklaringen van het slachtoffer, getuigen, medische verklaringen en de verklaring van de orthopeed.

Advocaat Maureen Nibte is verbaasd over de strafeis. “Absurd”, noemt de strafpleiter deze eis. Tegen de Ware Tijd stelt ze dat het OM in feite op geen enkel moment uit zichzelf vervolgacties heeft ondernomen tegen O. nadat deze zaak bij de politie was beland en hij werd aangehouden. Toen zij – Nibte – op grond van artikel 54a van het wetboek van Strafvordering de invrijheidstelling van haar cliënt had gevraagd, wat “omstandig beargumenteerd door de rechter-commissaris” werd gehonoreerd, ging het OM niet in beroep. Pas toen het slachtoffer enige tijd na de invrijheidstelling van de verdachte een brief bij het parket had gedeponeerd en aandacht vroeg voor deze zaak, kwam de vervolging in actie.

“Je gaat als OM niet in beroep tegen de invrijheidstelling bij de rechter-commissaris, dagvaardt de verdachte niet en komt pas met een zaak nadat het slachtoffer heeft geprotesteerd. Om nu te komen met een dergelijke strafeis is gewoon absurd”, stelt de advocaat. “Als ik niet zelf stappen had ondernomen, was de zaak niet behandeld. Ik hoop dat hij op de juiste wijze wordt afgehandeld en dat het recht eindelijk zal zegevieren”, zei het slachtoffer eerder tegen de krant.

(Foto Facebook)

Uit het politieonderzoek kwam naar voren dat de verdachte en het slachtoffer ex-geliefden zijn en samen een kind hebben. Een afspraak om over de zorg van het kind te praten zou na een woordenwisseling uit de hand zijn gelopen en uiteindelijk zijn uitgemond in mishandeling van de verdachte. De vrouw zou aan haar been zijn geschopt waardoor haar knie brak. De verdere behandeling van deze zaak vindt op 8 november plaats.

Bron: DWT

**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis