Redactie: Onterecht criminaliseren van anderen is strafbaar in Suriname

Update op het verhaal: Redactie: Jongeman wil zijn naam zuiveren na vals rovers bericht.

Politie waarschuwt voor onterecht criminaliseren van anderen
Het is gebleken dat personen uit onwetendheid dan wel opzettelijk anderen bekladden door hen als verdachte van een strafbaar feit aan te merken via social media. Daarbij wordt niet geschroomd om een foto van de persoon te verspreiden met daaronder het ‘strafbare feit’ dat de persoon zou moeten hebben gepleegd.

[quads id=1]

Door deze onsmakelijke grap wordt de persoon zowel binnen als buiten Suriname als crimineel aangemerkt.

Het gevaar dat de persoon loopt is dat hij zonder daartoe enige aanleiding te hebben gegeven kan worden overmeesterd en mishandeld door omstanders die ervan uitgaan dat zij een crimineel hebben gepakt. In een ernstig geval kan de persoon zelf worden neergeschoten, vanwege het feit dat hij als crimineel wordt aangezien.

Personen die anderen bekladden en beschuldigen maken zich schuldig aan artikel 321 van het Wetboek van Strafrecht.

Artikel 321 WbvSR

[quads id=1]

Lid 1 Degene die het misdrijf van smaad of smaadschrift pleegt in de wetenschap dat de beschuldiging in strijd met de waarheid is, wordt als schuldig aan laster, gestraft met gevangenisstraf van ten hoogste drie jaren en geldboete van de vierde categorie, het zij met een van beide straffen.

Het Burgerlijk Wetboek biedt eveneens mogelijkheden dat de persoon die het kwaad is aangedaan het verzoek om herstel van eer en goede naam doet bij de rechter en eveneens een schade vergoeding eist.

Burgerlijk Wetboek

Artikel 1393

[quads id=1]

De burgerlijke rechtsvordering ter zake van belediging strekt tot vergoeding van de schade, en tot betering van het nadeel in eer en goede naam geleden.

De rechter zal, bij de waardering daarvan letten op het min of meer grove van de belediging, benevens op de hoedanigheid, de stand en de fortuin der wederzijdse partijen, en op de omstandigheden.

Opsporingsberichten met foto’s en volledige personalia van verdachten worden op last van de Procureur Generaal bij het Hof van Justitie uitgevaardigd.

[quads id=1]

Op de samenleving wordt een dringend beroep gedaan rekening te houden met het bovenstaande en niet zomaar in te gaan op berichten geplaatst door derden. U kunt voor verificatie of er een opsporingsbericht tegen een verdachte loopt terecht op de website van de politie www.politie.sr onder categorie ‘Opsporing en Gezocht’.


Lees hier het verhaal waar het om gaat:

We hebben bijna allemaal wel app of via Facebook onderstaande foto ontvangen. Velen hebben het gedeeld want we wilden onze familie en vrienden waarschuwen voor deze ‘rover’.

[quads id=1]

Ook onderstaande jongeman kreeg het app-bericht binnen. Zijn vrienden en familie belden hem en vroegen hem of het waar was. Wat blijkt: Een vriend van hem probeerde een grap met hem uit te halen. Een grap die uiteindelijk uitgegroeid is tot een ramp voor deze Surinaamse jongeman.

Hij wil de samenleving op het hart drukken dat hij absoluut geen rover is. Hij is een hardwerkende man met een gezin.

Bekijk hieronder de video die hij heeft gemaakt:

[quads id=1]

**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis