Overleden – Lucia Rack

Tot U Jehovah hef ik mijn eigen ziel op

Psalm 25 vers1

Hierbij maken wij bekend dat onze moeder groot- en overgrootmoeder

Lucia Hedy Rack

weduwe van Antonius Alexander

Geboren 2-9-1948

Overleden 6-10-2016

Op donderdag 13 oktober zullen wij haar naar haar laatste rustplaats begeleiden

Van 2-3u is er gelegenheid tot het nemen van afscheid ten huize van de overledene aan de Frederikshoopweg 185

Van 3.30u-4.00 is er gelegenheid tot het nemen van afscheid in de aula van Senatendarm aan de Jagernath Lachmanstraat

4-5 is de rouwdienst

Om 5u zullen we haar naar haar laatste rustplaats begeleiden

Namens de kinderen kleinkinderen en achter kleinkinderen
Zusters en broers in binnen en buitenland

moge haar ziel in vrede rusten

img_6002
**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis