Jubileum: Echtpaar Lelie- Pereira 50 jaar getrouwd

Op woensdag 5 oktober 2016 herdacht het echtpaar Lelie- Pereira haar Gouden huwelijk. De heer Erwien Ferdinand Lelie (81) geboren in het district Paramaribo , is 35 jaar werkzaam geweest bij de N.V. Billiton. Zijn hobby’s zijn voetbal en naar bokswedstrijden kijken.
Mevrouw Immeke Louise Lelie- Pereira (66) geboren in het district Paramaribo was werkzaam bij Fernandes als verkoopster en nam daarna de eervolle taak van huisvrouw op zich. Het koppel is gezegend met 4 kinderen en 14 kleinkinderen.

Uit handen van Districtssecretaris Nerkust die de Districtscommissaris J.G. Miranda vertegenwoordigde, nam het koppel hun envelop in ontvangst namens de President van de Republiek Suriname.
**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis