Overleden – Paulus Latour

Psalm zingt de Here, gij zijn gunstgenoten en looft Zijn heilige naam. Ps. 30:5

Diep bedroefd maar zeer dankbaar voor alles wat hij voor ons gedaan en betekend heeft, maken wij bekend dat op woensdag 21 september 2016 van ons is heengegaan onze lieve vader, schoon- groot- en overgrootvader, de heer

Paulus Munusse Latour

meer bekend als Oom Paul, weduwnaar van Urma Latour- Vink, op de gezegende leeftijd van 90 jaar.

Hij was gepensioneerd hoofd van de Tekenkamer van het toenmalige ministerie van Openbare Werken en Verkeer tevens docent aan de opzichters opleiding van eerdergenoemd ministerie,
de Lagere Technische School en het instituut Snel Vooruit.

De uitvaart vindt plaats op donderdag 29 september 2016 te Marius Rust aan de dr. Sophie Redmondstraat.
Vanaf 14.30 uur bestaat er gelegenheid tot het nemen van afscheid in de aula aldaar.
De uitvaartdienst vangt aan om 16.00 uur en om 17.00 uur zal de ter aarde bestelling plaatsvinden.
De singi neti zal worden gehouden op woensdag 28 september 2016 van 20.00u – 24.00u
aan de J.A. Pengelstraat nr. 157a.

Namens de diep bedroefde kinderen, klein- en achterkleinkinderen:
Frits, Carmen, Lamuré, Chubregt, Orlando en Diana, allen Latour en gezin
Clifton Breidel en gezin
Romeo, Arleen en Armand, allen Sumter en gezin
Brenda, Helga, Maureen en Randis, allen Kosteren gezin

Lieve pa, opa en afootje, moge uw ziel invrede rusten.

Paulus Munusse Latour
geboren Paramaribo 25-1-1926
overleden Paramaribo 21-9-2016
Begraafplaats/crematorium
Mariusrust
Paramaribo

Namens de nabestaanden:
De kleinkinderen

**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis