Redactie: Moet er een onderzoek komen naar de dood van de drie rovers?

Korpschef Agnes Daniël is voorstander van een onderzoek naar het recente politieoptreden, waarbij drie roofverdachten door politiekogels om het leven zijn gekomen. Dit gebeurde na een mislukte supermarktberoving door het drietal met nog een kompaan erbij, bijna twee weken geleden.

De korpschef wees in gesprek met STVS en de Ware Tijd erop, dat er een beleid is waarbij onderzocht wordt in welke mate de politie geweld heeft gebruikt. Ook tegen verdachten wordt zo een onderzoek gedaan. “Het onderzoek zal moeten komen. Ook in dit geval. We gaan daarbij na of de toepassing van geweld nodig was. Het onderzoeksresultaat gaat naar het Openbaar Ministerie, dat het vervolgtraject bepaalt.” De korpschef wist dinsdag nog niet of de opdracht voor onderzoek al is gegeven, noch minder of onderzoek al is begonnen, omdat ze uitlandig was.

Het optreden van de politie bij het geval van bijna twee weken geleden, heeft zowel positieve als negatieve reacties ontlokt aan de samenleving. Zo vragen critici zich af of het wel rechtmatig is geweest om zodanig op verdachten te schieten, dat ze zijn omgekomen. Menigeen kijkt dan ook uit naar een onderzoek. Daniël merkt op dat er sprake is van verruwing van de criminaliteit. “Als gevolg daarvan is het optreden van de politie navenant bij de bestrijding van de criminaliteit.” De korpschef houdt zich op de vlakte over het wel of niet rechtmatig optreden van de wetsdienaren, totdat onderzoek dat duidelijk maakt.

Bron: DWT**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis