Overleden – Marianne Orban

Psalm 23
De Heer is mijn herder, mij ontbreekt niets;
Hij doet mij nederliggen in grazige weiden;
Hij voert mij aan rustige wateren;
Hij verkwikt mijn ziel.

Intens verdrietig maken wij bekend dat op maandag 26 september van ons is heen gegaan, onze innig geliefde moeder, zus, tante, grootmoeder en overgrootmoeder :

Mw. Marianne Elisabeth Orban

Geboren op 7 december 1945 te Wasjabo (in het district Nickerie).
Jarenlang heeft zij gewoond te Wageningen, maar verbleef de laatste jaren te Hollandse kamp in het district Para.
In leven stond zij bekend als tante Marianne of Meriam.

Verder is zij lid geweest van de Inheemse culturele organisaties:
Wabokwa van Hollandsekamp en Wamakwa van Wageningen.

Op donderdag 29 september 2016 zullen wij onze moeder, grootmoeder en overgrootmoeder begeleiden naar haar laatste rustplaats op de Openbare begraafplaats te WitSantie.

Tussen 14.30u (half 3) en 15.30u (half4) wordt de uitvaartdienst gehouden bij haar woning te Hollandsekamp.
Na de uitvaartdienst bestaat de mogelijkheid om afscheid van haar te nemen.

Om 16.00 begeleiden wij Marianne naar de openbare begraafplaats te WitSantie.

Namens haar diepbedroefde kinderen:
1. Stanley Kersting
2. Diana Kersting
3. Sandra Kersting
4. Franky Kersting
5. Anna Kersting
6. Michael Kersting
7. Marion Armaketo
8. Victorien Armaketo
9. Jennifer Armaketo
10. Vanessa Armaketo
11. Monica Armaketo

De broers en zus:
1. Jakobus Orban
2. Cicelia Orban
3. Laurens Orban
Allen met hun gezinnen.

Moge haar ziel in vrede rusten.

**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis