Overleden – Jacques Pinas

Wi sa feti reti reti

Jacques (Jack), Herman Pinas

Geboren Paramaribo 11-6-1925
Overleden Paramaribo 17-9-2016

Bedroefd maken wij het heengaan op 17 september bekend van onze
dierbare vader, grootvader en overgrootvader.

Op de gezegende leeftijd van 91 jaar.

De singi neti is op dinsdag 27 september van 20.00 – 00.00uur
ten huize van de overledene aan de Fred Murraystraat 18.

De uitvaart met staats eer vindt plaats op woensdag 28 september.

Gelegenheid tot het nemen van afscheid in het gebouw van de Kamer van Koophandel en Fabrieken van 13.00 – 14.00uur. Vanaf 14.00uur vinden de uitvaartceremoniën plaats,
waarna de begrafenis om 17.15uur zal geschieden op Rene’s Hof aan de Waakhuizenlaan.

In plaats van bloemen een donatie voor het goede doel.

Namens zijn kinderen:
Ria, Glenn, George, Ortwin, Letitia, Haidy, Kwamina en Thilde
allen met gezin.

**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis