Overleden – Juliette Bijnaar

O HERE, neem mijn gebed ter ore. Sla acht op mijn luidesmekingen.
Ten dage van mijner benauwdheid roep ik U aan, want Gijantwoordt mij.
Psalm 86 vers 6 en 7

Na een kort ziekbed ben je stil van ons wegegaan. Jij hebt altijd voor ons klaargestaan.
Dankbaar voor alles wat jij voor ons hebt betekent, maken wij met veel verdriet bekend
Dat onze moeder, grootmoeder, overgrootmoeder en schoonmoeder
Haar laatste reis heeft aanvaard

Juliette Johanna Bijnaar

Geboren 31-3-1935
Overleden Paramaribo 10-9-2016
Begraafplaats/crematorium
Mariusrust aan

De uitvaart vindt plaats op vrijdag 16 september in de aula van
Mariusrust aan de Dr Sophie Redmonstraat.

Gelegenheid tot afscheid nemen is tussen 14.30 uur tot 15.30 Uur

De uitvaartdienst vangt aan om 15.30 uur waarna de begrafenis zal plaatsvinden.

Singi neti is op donderdag 15 september van 20.00 uur t/m24.00 uur
aan de 
Slagbalstraat 42

Namens de nabestaanden:
familie Bijnaar, Brunst, Heikerk en Levant

**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis