Redactie: 130 zelfmoord gevallen per jaar

Volksgezondheid, Patrick Pengel, heeft het Nationaal Suïcide Preventie- en Interventieplan 2016-2020 overhandigd aan vertegenwoordigers van relevante organisaties. Het plan is overhandigd aan zowel vertegenwoordigers van het ministerie van Justitie en Politie als de Centrale Inlichtingen en Veiligheidsdienst (CIVD). Bij het samenstellen van dit plan hebben alle relevante ministeries en andere actoren hun input gegeven en hun medewerking toegezegd, opdat het plan succesvol geïmplementeerd kan worden.


In de afgelopen vijftig jaren is het aantal mensen dat is komen te overlijden als gevolg van zelfdoding, gestegen van 20 naar gemiddeld 130 per jaar. Jaarlijks worden alleen al op de Spoedeisende Hulp van het Academisch Ziekenhuis Paramaribo ongeveer 700 mensen binnengebracht als gevolg van een suïcidepoging. De gemiddelde leeftijd waarop men suïcide pleegt in Suriname is 37 jaar. Suriname behoort op dit moment nog in de top 10 van suïcideprevalentie in de wereld, terwijl wij in de regio tot nummer 2 behoren. Volgens minister Pengel is dit geen ranglijst waar Suriname deel van wil uitmaken. Dit biedt de noodzaak voor aanpak van het probleem, dat ook past binnen de taakomschrijving van het ministerie van Volksgezondheid..
Pengel haalde voor de overhandiging van de stukken aan dat er in specifieke gevallen in krantenberichten te lezen is over suïcidegevallen bij personen die horen tot de gewapende machten. Tot en met twee jaren geleden kan er gesproken worden van 5 gevallen bij Juspol en 1 om 1 bij Defensie en het Kops Militaire Politie. “Gelukkig zijn het geen hoge cijfers, maar het zijn succesvolle pogingen. Er zijn ook onsuccesvolle pogingen waar het trauma een veel grotere reikwijdte heeft”, stelt Pengel.
In het nationaal plan is er een speciaal actiepunt opgenomen voor wapendragers, omdat die met een ander niveau van stress worden geconfronteerd dan anderen binnen de samenleving. Zelfdoding wordt volgens Zamora Pengel, coördinator Geestelijke gezondheidzorg op het ministerie van Volksgezondheid, makkelijker als mensen de toegang tot de middelen hebben. Bij wapendragers is het middel en de toegang duidelijk. De structuren kunnen volgens haar niet worden veranderd. De gewapende machten zijn eenmaal gewapende machten. Waar men aan zal moeten werken, is het versterken van de mensen, waarbij hen wordt gewezen op de aanwezigheid van hulp.
“Het is goed dat wij als ministerie interdepartementaal samenwerken om aan dit plan handen en voeten te geven”, stelt de minister.
De uitvoering van dit programma is ook op de begroting van het ministerie opgenomen. Voor dit resterend jaar zal er ongeveer SRD 3 miljoen aan het programma worden uitgegeven. “In de komende jaren kun je programma’s verwachten die echt in de miljoenen gaan lopen wanneer wij praten over de volrichting van de samenleving”, aldus de minister.

Momenteel bestaat er voor eerste hulp voor preventiegevallen al gecreëerde mogelijkheden door het Psychiatrisch Centrum Suriname. De hulp is via het internet te vinden op www.ehealth.sr
of telefonisch op 114.**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis