Overleden – Humbert Boerleider

Zeer bedroefd, maar dankbaar voor hetgeen hij voor ons allen betekend heeft, maken wij bekend, dat toch nog onverwachts, in alle vrede van ons is heengegaan onze liefdevolle, kritische, super sportieve en zeer gewaardeerde

Humbert Ronald Boerleider

(alias Boelie, en Oompie voor zijn nichtjes en neefjes)
Hij was zoon van wijlen George Boerleider en wijlen Marietje Vyent
Broer van Carla en Dulcine Boerleider en van
Wijlen: Alfons, Theresia, Leendert, Wanda, Thelma, Agnes en Edith, Eduard(Jan), Willem en Ludwig, allen Boerleider en mevrouw Dika Hooplot

Hij heeft een zeer actieve bijdrage geleverd in de sportwereld (o.a. bij S.V. Transvaal, SOSIS), en was gepensioneerde van de Billiton Maatschappij N.V.

Onze broer, oom, grootoom, neef en vader van velen.
We zullen zijn zorg en humor heel erg missen.

Moge zijn ziel de eeuwige rust ten deel vallen.

*Correspondentieadres: Kwattaweg # 57, Paramaribo, Suriname*
Humbert Ronald Boerleider
geboren : Onverwacht – District Para 17-8-1935
overleden : Paramaribo 19-8-2016

Singi neti: maandag 29 augustus 2016 in De Schakel, Van Idsingastraat
Op dinsdag 30 augustus 2016 is er vanaf 14.00 uur gelegenheid tot afscheid nemen in de Alphonsiuskerk, Verlengde Keizerstraat # 65. Waarna de rouwdienst om 15.30 uur zal aanvangen.
De crematie vindt plaats in het Crematorium Gerhardina aan de Dr. Shopie Redmondstraat 246.

Namens de nabestaanden:
familie Boerleider, Vyent en alle overige familie

**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.