7 leerkrachten uit Suriname ontslagen voor misbruik leerlingen –

Onderwijsminister Robert Peneux heeft in het zojuist afgelopen schooljaar zeven leerkrachten die zich schuldig hebben gemaakt aan intiem misbruik van leerlingen, ontslagen. Hij onthulde dit donderdag bij de opening van het ‘Meldpunt kinderbescherming’ in Coronie door zijn collega van Justitie en Politie Jennifer van Dijk-Silos.
[quads id=1]
Peneux betreurt het dat er ook in het onderwijs zaken plaatsvinden waarbij leerkrachten “exhibitionistisch en pornografisch” gedrag vertonen.

“Ik ben genadeloos, laat dat duidelijk zijn. Je bent opvoeder. Je gaat niet met een kind naar bed voor punten.” Het is de redactie niet gelukt te achterhalen waaraan de ontslagen leerkrachten zich precies schuldig hebben gemaakt.

[quads id=1]

De minister vindt het belangrijk dat leerkrachten wordt geleerd wat de vormen zijn van intiem misbruik, om te kunnen herkennen als een leerling daarvan het slachtoffer is. Het ministerie zal zich inzetten voor gerichte training. Mocht zich een probleem voordoen op een school waarbij leerlingen lange tijd intiem misbruikt worden door leerkrachten, dan mag de schoolleider volgens hem niet vrijuit gaan, omdat deze het dient te weten.

[quads id=1]

Hij noemde ook een geval waarbij het schoolhoofd de wacht is aangezegd.

Peneux omschreef zichzelf als ‘Rambo’ en zijn collega van Juspol als ‘Rambolina’, om aan te geven hoe genadeloos het vraagstuk van kindermisbruik zal worden aangepakt. De bewindsman merkte op dat er wetgeving moet worden gemaakt over wanneer iemand zich ouder of verzorger mag noemen.
[quads id=1]
“Want sommige ouders verwarren het ouderlijke gezag met pornografische ideeën en daar moeten we ook hard optreden.” Coronie is na Apoera het tweede gebied waar het landelijke project voor kinderbescherming wordt uitgevoerd. Nu volgt Paramaribo.

**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.

Bron: DWT