Redactie: Inschrijfgeld moet direct betaald worden!

Ouders hebben zich beklaagd dat het inschrijfgeld direct moeten worden betaald bij de inschrijving, anders wordt het kind niet ingeschreven. Zij werpen op dat het pas kort bekend is geworden dat inschrijfgeld opnieuw is ingevoerd.

Volgens de directeur van het Rooms Katholiek Bijzonder Onderwijs (RKBO) en de voorzitter van de Federatie van bijzondere scholen, Fibos, Ricardo Kenswil, gaat het niet om een nieuwe regel. Het is altijd zo geweest. Hij zegt dat ouders de mogelijkheid hebben om het inschrijfgeld in termijnen te betalen. Dit geldt vooral voor ouders die meer dan twee kinderen moeten inschrijven. Bij aanvang van het schooljaar 2012/2013 had de regering het inschrijfgeld afgeschaft. Het is ingaande het nieuwe schooljaar 2016/2017 weer ingevoerd.

( onderwijsminister Robert Peneux)

De nieuwe bedragen zijn in juli door het ministerie van Onderwijs, Wetenschap en Cultuur bekendgemaakt. Voor Voj-leerlingen geldt SRD 70 per leerling, voor Lbo SRD 75 en voor basisscholen van het bijzonderonderwijs, met als grootste het RKBO en de Evangelische Broedergemeente SRD 65. Het streefbedrag van Fibos was SRD 250 voor alle niveaus. Het ministerie stelt van SRD 150 aan subsidie per leerling beschikbaar. Het resterende bedrag van SRD 100 zou als bijdrage aan de ouders gevraagd worden, maar het ministerie vond dat te hoog vandaar dat dit is verminderd naar tussen de SRD 65 en SRD 75.

De bijzondere scholen zeggen, dat als de subsidie uitblijft, het moeilijk wordt de kwaliteit van het onderwijs te garanderen. Het ministerie heeft voorstellen die door de bijzondere scholen waren aangedragen bestudeerd. Zij hadden gemotiveerd op basis waarvan zij de verhoging wilden en hebben ook tegenvoorstellen aangedragen. De overheid betaalt het salaris van leerkrachten van de bijzondere scholen. Ook worden voor het bijzonder onderwijs scholen en leerkrachtenwoningen gebouwd en bestaande scholen worden gerenoveerd
**
Wilt u een verhaal of familiebericht plaatsen? Stuur het naar [email protected] en wij publiceren het gratis.

Bron: DWT