Overleden

Overleden – Henk Nahar

Bedroefd om zijn heengaan maken wij bekend dat overleden is onze vader, grootvader, overgrootvader, broer, zwager, neef en oom Henk…